Stresstest

Känner Du att du är stressad?

Bry dig om dig själv och lyssna på din kropp.
Var uppmärksam på dig själv och gör något åt din situation om du känner att du inte mår bra.

Stress hjälper dig att fokusera och prestera.

Men om du däremot stressar för mycket under lång tid och utan att återhämta dig, kan du bli sjuk i utmattningssyndrom.
Att förebygga är viktigt eftersom vägen tillbaka efter utmattning kan vara lång.

Testet är helt anonymt

Med hjälp av KED-skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale*, se nedan )kan du själv testa om Du är i riskzonen för att drabbas av stress, utmattningssyndrom.
Detta självskattningstest används idag inom företagshälsovården.
*Självskattningstestet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale).
Testet har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet och används inom sjukvården som en hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.
Frågor om konsekvenser av/symtom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska.

Svenska rättigheter:
Kristina Wahlberg, Ulla Peterson, Aniella Beser, Åke Nygren, Marie Åsberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus & Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds Sjukhus).

Du ska svara på nio frågor. När du svarar på dessa frågorna kan du välja mellan
sex svarsalternativ med olika poäng.
Välj ett alternativ per fråga.

Får du högre poäng än 18 på testet kan du ligga i riskzonen och bör se över din arbetssituation. Desto högre poäng du får desto större är ditt behov av återhämtning, vila och åtgärder för att vända din nuvarande situation.

Du ska svara på frågorna utifrån hur Du har mått de senaste två veckorna.
Gör gärna testet flera gånger under en eller två månaders tid för att få fram ett mer rättvisande resultat.

Lycka till

1.Koncentrationsförmåga – Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Hur fungerar du vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t.ex. läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.
2.Minne – Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.
3.Kroppslig uttröttbarhet – Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
4.Uthållighet – Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer.
5.Återhämtning – Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad?
6.Sömn – Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.
7.Överkänslighet för sinnesintryck – Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring.
8.Upplevelsen av krav – Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv.
9.Irritation och ilska – Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, ska du sätta din markering vid 0.