Priser privatpersoner

Nedanstående priser är inkl.moms för privatpersoner

Alltid Rabatterat pris för :

Sjukskrivna /Arbetssökande / Studenter / Pensionärer

Samtal individ

60 minuter 400 kr

Samtal individ paket
6 ggr a’ 60 minuter 2100 kr

_________________________________

Ordinarie pris privatperson

Samtal individ

60 minuter 750 kr

Samtal individ paket
6 ggr a’ 60 minuter 4200 kr

_________________________________

Mentor paket
6 ggr a’ 60 minuter 4200 kr

_________________________________

Relations Samtal 
2 personers grupp /  partner – syskon – familj
60 min  1400kr

Relations Samtal paket
2 personers grupp /  partner – syskon – familj
6 ggr  a’ 60 min  8000 kr

Relations Samtal paket
2 personers grupp /  partner – syskon – familj
12 ggr  a’ 60 min  16000 kr

Exempel på friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt:

  • Stresshantering
  • Mental träning som stresshantering
  • Mindfulness som stresshantering
  • Meditation som stresshantering

Våra samtal är 100% konfidentiella

Kontakt: Mellan våra träffar har du också möjlighet att kontakta mig via mail, telefon eller sms om det är något som du behöver få klarhet i.

 

Priser Privatpersoner