MOTIVERANDE SAMTAL

Motivation Interviewing / Motiverande Samtal / MI

MI (motivational interviewing ) utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Motiverande samtal / MI är en samtalsmetod som används för att underlätta förändringsprocesser.

MI som syfte och arbetsverktyg är att öka motivationen och förändra ett beteende såsom : kost / spelberoende / tobak / fysisk aktivitet / alkohol med mera.

Innehåll och genomförande

MI har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt deras modell startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta exempelvis sitt destruktiva beteende och mår dåligt och har motstridiga känslor inom sig till sitt eget beteende.

Dessa motstridiga känslor är en nödvändig förståelse för att vilja förändras och MI handlar om att undersöka och lyfta den förståelsen. Tillsammans tittar vi exempelvis på ditt liv och hur din situation idag påverkar ditt vardagliga liv och hur din situation stämmer överens med vilka önskemål och värderingar du har i livet. Genom att lyfta fram och visa dig på skillnaden hjälper det dig vidare i processen med att förändra ditt beteende.

Andra viktiga MI-principer är att:

  • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
  • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför vill du inte förändras
  • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Jag skall hjälpa dig att formulera din egna förståelse av ditt problem, dina egna argument för förändring, och att stärka ditt egna beslut och åtagande att genomföra förändringen. MI som arbetsteknik är ett förhållningssätt vid samtals sessioner.

Omfattning

Motiverande samtal användas både vid korta samtalas sessioner och under en lägre tids samtals träffar.

För dig som tagit ett beslut
Ledare Team Utveckling