Ledare Team Utveckling

Ledare Team Utveckling hjälper dig som  Chef / Ledare / Entreprenör / Frilansare / Utvecklare och konsult. Ett samarbete med en extern partner är en stor hjälp med din Ledarskaps utveckling  för att uppnå de resultat du har letat efter.

Framgångsrika ledare

Steve Jobs och Eric Schmidt vad har dom gemensamt?

Du kanske säger spontant intelligens, uppfinningsrikedom och mycket framgång.

Du har helt rätt, men…….

Det finns ytterligare ett viktigt element i deras framgång som du kanske inte visste om.

Dessa män anlitade nämligen en Professionell Ledarutvecklare för att hjälpa dem att optimera sitt arbete och Nå sina önskade mål.

Professionell Ledarutvecklare

Den mannen som arbetade med dessa framgångsrika män och många andra var Bill Campbell.

Han var en ansedd man i Silicon Valley och hans arv lever fortfarande vidare. Bill var kärleksfull, uppmuntrande och hjälpte världens största affärsmän att våga arbeta mot sina mål under både de mörka såsom positiva stunder.

Bill kunde förstå begränsningarna hos även de ljusaste sinnena och gav dem verktygen för att uppnå operationell excellens.

Varför en Professionell Ledarutvecklare?

Du kanske är nyfiken på varför dessa affärseliter behövde en professionell ledarutvecklare?

Svaret: Det främjar ansvarsskyldighet och ger insikt i “svaga länkar” i både produktivitet och prioriteringar.

Även företagsledare i toppen behöver utrymme för förbättringar, och en Professionell Ledarutvecklare underlättar denna process.

Låt oss dyka djupare i dynamiken i ämnet och varför ansvar är så viktigt för att uppnå dina personliga och professionella mål.

Olika roller 

Ett av de viktigaste kännetecknen för ledarutveckling är att det skapar ett mätverktyg för handling och ett sätt att utvärdera din självinlärning. Professionella Ledarutvecklare är aldrig negativa de hjälper dig helt enkelt att inse vad som fungerar och vad som inte gör det, när det gäller de åtaganden du gör åt dig själv och ditt företag.

En professionell ledarutvecklare intar ett fågelperspektiv kring dina mål och hur du kan uppnå dem. Detta utanför perspektiv kommer att tvinga dig att konfrontera områden i ditt företag som du har försummat medvetet eller omedvetet.

Uppnå resultat

Detta beror inte på okunnighet, utan en oförmåga att se den stora bilden kring att uppnå dina mål.

Det kan vara lätt att få tunnelvision när du driver ditt företag, och vi kan vara blinda för de faktorer som verkligen kommer åstadkomma framsteg.

Oavsett om du gillar att erkänna det eller inte, kan du ensam inte se hela bilden av dina handlingar ur din personliga synvinkel

Du är begränsad i omfattning. Det är naturligt.

Du har emotionella band till dina projekt som påverkar ditt perspektiv och handlingar. Ledare Team Utveckling har inte samma anknytning till ditt företag, så jag kan ge dig en objektiv syn på vad som fungerar och vad som håller dig tillbaka.

Att avslöja dina blinda fläckar är inte alltid kul, men det är precis vad du behöver göra för att vara proaktiv och utveckla ditt företag.

Förstå Syftet bakom dina mål

Att titta på syftet bakom dina mål är lika viktigt som att förstå Hur du kommer att uppnå dem.

Om du inte har ett klart definierat Syfte, begränsar du det momentum du har när du kör på hur.

Uppgifter blir bara uppgifter om det inte finns en stark inre drivkraft för att förstå varför uppgifterna är viktiga i förhållande till dina mål.

De flesta av oss har en uppfattning om varför vi vill göra eller uppnå vissa saker. Men det är inte förrän vi lyfter upp det och pratar öppet om det som det verkligen kommer till liv.

Din Vision

En professionell ledarutvecklare vet hur man ställer rätt frågor och ger feedback som hjälper dig att verkligen förståelse ditt Syfte.

Syftet bakom dina mål hänför sig direkt till en av de viktigaste aspekterna av att driva företag: Vision?

Bill Campbell visste kraften i visionen och älskade att arbeta med grundare och företagare som trodde på sin vision. Ibland kan visionen bli molnig och svår att se. En bra ledarutvecklare hjälper dig alltid att fokusera på din vision och hur operationella element kan organiseras för att stödja den visionen.

Som Ledare är det viktigt att vara medveten om att Du bör fortsätta utveckla ditt eget ledarskap.

För att kunna leda andra är det bra om du kan leda dig själv.

Självutveckling och Mental träning ger dig Bättre Livskvalité, Fokus och Arbetsliv.

En god ledare är alltid medveten om sina egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter.

Som ledare gäller det också att förstå hur du påverkas av människor omkring dig och hur du påverkar andra.

Att leda dig själv handlar också om att hela tiden förstå att det är viktigt att utveckla ditt eget ledarskap.

Det är också viktigt att du vet hur du kan hantera stress påslag samt hur du hela tiden blir tryggare i din kommunikation med andra.

Chefs- och Ledarskapsutveckling
Självledarskap

Teamutveckling
Grupp process
Ledningsgrupps utveckling

Konflikthantering
Kommunikation
Förändringslednings utveckling

Motivation
Stresshantering
Projektlednings utveckling

Jobb utveckling
Karriär utveckling
Strategi utveckling

Mental Utveckling
Idrotts utveckling

 

Ledare Team Coaching
Ledarskaps Coaching
Ledare Team Utveckling
PCC certified brand logo
ICF Sweden Charter Chapter Sweden
ICF new logo