KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Ledare Team UtvecklingMed Kognitiv Beteende Terapi sessioner hjälper jag dig att komma i kontakt med dina tankar och känslor.

Jag hör, ser och bekräftar dig och vill hjälpa dig att komma i kontakt med dina tankar och känslor så du kan uttrycka dem på ett bättre sätt. Genom att jag arbetar med att aktivt lyssna på dig så vet jag vilka frågor jag behöver ställa för att kunna hjälpa dig.

Vid första kontakten pratar vi om vad som ligger bakom och vidmakthåller dina problem. Med den här kartläggning av ditt liv och dina problem kan du och jag tillsammans utforma en handlingsplan för kommande sessioner. Vi utgår alltid från din handlingsplan vid varje session och våra möten blir då strukturerade och vi utgår alltid från vad du vill prata om.

Ett av de viktigaste verktygen är den så kallade sokratiska metoden. Detta sätt att resonera härstammar från den grekiske filosofen Sokrates som ansåg att människan besitter all kunskap och behöver bara ha en god lyssnare.

Den sokratiska metoden går ut på att hjälpa dig att gradvis ”ta fram det rätta svaret som du redan har inom dig”. Under sessionerna medför detta att du får ta en aktiv roll i ditt förbättringsarbete, och jag hjälper och uppmuntrar dig att utnyttja dina insikter för självreflektion. Det hjälper dig att börja förstå sambanden mellan dina tankar och känslor, beteende samt fysiologiska effekter.