Sluta vara Rädd!

Vad är rädsla ? Jo , en känsla och en tanke.  Var kommer din känsla ifrån ? Den kommer från dina kroppsminnen. Vad är en tanke? Jo något som du…

Fortsätt läsa Sluta vara Rädd!