MINDFULNESS / MEDVETEN NÄRVARO

Lever du i nuet?

Mindfulness Medveten närvaro handlar om att leva i större medvetenhet om dig själv. Vad finns just i denna stund, i nuet. Och när du är stressad är det lätt att dina tankar drar iväg. De kan fastna i något du planerar eller i oro inför framtiden. På grund av något som har hänt som du inte kan släppa. Men då kan det hjälpa att du försöker träna upp din förmåga att släppa taget om tankarna och i stället medvetet styra uppmärksamheten till det som sker just nu.

Kontrollerar du dina känslor?

Försöker du kontrollera dina känslor och vad du ”måste” göra? Men istället för att ditt liv ska bli bättre så skapar du ett liv som minskar på dina glädjeämnen i livet.
Det är lite paradox att vi tror att vi gör oss själva en tjänst genom att ta kontroll över våra liv. På grund av att vi tror att vi är tvungna att kontrollera oss själva så mår vi ännu sämre. Och vi hamnar i en ond cirkel. På grund av ditt kontrollbehov innebär det också att du beslutar dig för att sluta göra olika saker. Men det får motsatt effekt när du beslutar dig för att minska på din smärta. För det innebär att du tar bort roliga saker i ditt liv som ger dig mening och glädje.

Kreativ hopplöshetsmetoden

Med kreativ hopplöshets arbetsmetod ställer jag tre enkla frågor :

1. Vad har du försökt med?
2  Hur har det fungerat?
3. Vad har det kostat dig?

På grund av de beslut du tar för att minimera det som du uppfattar som smärtsamt och dåligt så mår du ännu sämre. Och ditt liv fylls ej längre med glädje och positiva saker och saker som du värderar högt. Men då är det viktigt att du behöver få ställas inför olika frågeställningar. Först då kan du börja förstå hur din situation är idag.

Bli medveten

Det som är viktigt att förstå är att ditt kontrollbehov inte löser dina problemen. Med dina tankar skapar du ditt liv. Och om du inte är observant på vad du tänker så kan du generera negativa saker som händer dig. Den mentala aspekten med medveten närvaro och tankens kraft är så kraftfull. Och om alla människor förstod dess innebörd så skulle de vara mer försiktiga med vad de tänker. Har du hört uttrycket att vi kan förflytta berg med våra tankar ? Det är för mig en sanning eftersom vi drar till oss både positiva och negativa saker genom vad vi tänker.
Medveten närvaro hjälper dig att bli mer uppmärksam.  Vad du tänker, hur du tänker och när du tänker. På grund av att du har dina tankar med dig 24 timmar om dygnet även när du sover, så är det ännu viktigare att bli medveten om dina tankar och vad de betyder för dig.

Övningar

De olika övningar för att komma fram till vilka tankar som du har är mycket viktiga för att hjälpa dig med att synliggöra vad du tänker. Och det handlar hela tiden om ett samarbete mellan dig och mig för att arbetet skall kunna gå framåt och för att du skall göra framsteg. 

Kognitiv Beteende Terapi

Medveten Närvaro
Så behåller du fokus