Acceptance and Commitment Therapy / ACT

Ledare Team Utveckling

Vad är Acceptance and Commitment Therapy

Hjälper dig i din vardag.

Är det möjligt att vara i nuet, leva här och nu?
Hur vill du att ditt liv skall vara?
Vilka värderingar har du?
Vad värdesätter du?
Vad skänker dig glädje?

Jag hjälper dig förstå dina tankar och hur de påverkar ditt liv. På grund av dina negativa tankar sitter du  fast och kommer inte vidare i ditt liv. ACT är en evidensbaserad arbetsteknik och det innebär att jag hjälper dig så du lär av din egen livserfarenhet. På grund av den evidensbaserade arbetstekniken lär du dig att använda dina egna erfarenheter som en språngbräda mot ett rikare och mer meningsfullt liv.

Våga vara närvarande

Vågar du vara närvarande och iaktta dig själv och ditt beteende? Är du medveten om hur du påverkas av andra människor? Det är vad Acceptance and Commitment Therapy ( ACT ) innebär.
Istället för att leva i framtiden så tränar du dig i att leva i nuet! På grund av att du aldrig accepterat dig själv så har du inte heller lärt känna dig själv! Och utifrån vad du har accepterat så ska du bestämma dig för hur du vill leva ditt liv. Istället för att trycka ned dig själv ställ dig frågan; Vad är det som du tycker är viktigt och vad ger dig kvalité i ditt liv?

Från tanke till handling

När du tagit beslut i ovanstående så skall du gå från tanke till handling. Vill du börja idag att åstadkomma förändringar i ditt liv? Men vad är det som krävs? Det som du behöver göra är att vilja göra en förändring. Och det är det enda som behövs för att du skall kunna förflytta dig framåt. På grund av din nuvarande situation så vill du väl inte gå bakåt? Men framåt är där du har möjligheter till att vara på en känslomässig plats i ditt liv där du mår bra. Och när du mår bra då blir det också enklare att åstadkomma saker i ditt liv. På grund av dina erfarenheter som du har från din barndom och uppåt genom livet så har du en hel kista av livserfarenheter som kan hjälpa dig idag! Håller du med mig?

Förflytta dig framåt

Motiverande samtal är en stor del i att kunna förflytta sig framåt. På grund av att du vill  lyfta upp saker som du faktiskt har klarat av, så visar du dig själv att du har en envishet och kämpar glöd och det är en mycket stark positiv egenskap och viktigt att du påminner dig om.

Motiverande samtal

Acceptance and Commitment Therapy
Acceptance and Commitment Therapy