You are currently viewing Sluta vara Rädd!

Sluta vara Rädd!

Vad är rädsla ? Jo , en känsla och en tanke. 

Var kommer din känsla ifrån ? Den kommer från dina kroppsminnen.

Vad är en tanke? Jo något som du skapar inom dig. 

🔹Varför skapar du dina tankar, var härstammar dom ifrån?  De kommer från dina minnen som finns lagrade i din kropp. 
🔹Vad består dina minnen av? 
Det är dina tidigare upplevelser både negativa och positiva som finns lagrade i dina celler i hela din kropp både mentalt och fysiskt. 
🔹Att besluta sig för att påbörja din utveckling och lära känna dig själv är ingenting som Du gör på en fika rast.
Det som är viktigt är att ta ett beslut och påbörja en förändring om Du känner att du vill lära känna dig själv bättre och slippa må dåligt eller sluta vara rädd eller tycka att ditt liv är kämpigt och undvika att hela tiden upprepa samma mönster om och om igen.


Ledare Team Utveckling // Carrol Ann Ewertsdotter Larsson