You are currently viewing Som Ledare behöver du leva och växa i Framtiden så ditt team kan Verka i Nuet!

Som Ledare behöver du leva och växa i Framtiden så ditt team kan Verka i Nuet!


🔷Du kan inte förändra något i din Organisation och Höja din Motivation om du inte först blir medveten om skillnaden mellan Nutid och Framtid, eller hur Dina tankar går!
🔹Vad är det då för skillnad mellan framtid och nutid och finns det överhuvudtaget en skillnad ? 
🔵Eller är det helt enkelt samma sak?

✔️✔️Det är en mycket intressant tanke att fundera över och för mig är det en komplex frågeställning! Allt hänger ihop och vi kan inte vara utan det ena eller det andra, eftersom vi alla är beroende av varandra, Allt hänger ihop!! 
🔷Att vara Stolt över din grupps ambition och all positiv glädje som finns kommer Garanterat att Hjälpa Dig att Få Resultat och nå dina Mål! 
🟦Och För att uppnå Resultat och Mål så krävs det både Framtids visioner och Nutids agerande !

För Dig som Ledare / Chef som också vill Leva i Framtiden så ditt Team kan Verka i Nuet och Därigenom blir det Mycket lättare för er alla att uppnå bättre Resultat.
Allt gott till dig och ditt team.
Ledare Team Utveckling 
// Carrol Ann Ewertsdotter Larsson