You are currently viewing Lär dig fokusera på dina möjligheter som chef/ ledare med den Kognitiva arbetsmetoden!

Lär dig fokusera på dina möjligheter som chef/ ledare med den Kognitiva arbetsmetoden!

Lär dig fokusera på dina möjligheter som chef/ ledare med den Kognitiva arbetsmetoden!
Kognitiv arbetsmetod är i kombination med mental träning ett arbetssätt som har positiva effekter på både dig personligen och dina medarbetare och organisationen.
✔️Du märker att du förbättrar din arbetsprestation och ökar arbetsglädjen och utvecklar dig som chef och ledare
✔️Arbetsmetoden hjälper dig att ta till vara på tankens kraft på ett mer hållbart sätt
✔️Du lär dig också fokusera på Dina möjligheter 
✔️Begreppet coaching används flitigt i dag och en vanlig definition av coaching är ”Olika processer för att frigöra och utveckla människors potential”.
✔️Alla vet att mental träning används inom idrottsvärlden och ör en stor del i de flesta toppidrotts utövares träning

För Dig som också Vill lära dig fokusera på Dina möjligheter och arbeta för hållbara Resultat, Ledare Team Utveckling.
// Carrol Ann Ewertsdotter Larsson