You are currently viewing Om du inte vet var du vill gå som Chef /Ledare, hur kan du då planera det du Vill göra?

Om du inte vet var du vill gå som Chef /Ledare, hur kan du då planera det du Vill göra?

Om du inte vet var du vill gå?  Hur kan du då planera det du Vill göra?

Ibland kanske du tar en ”sidoväg som inte var så bra ”men du får inte låta dina Tidigare beslut bestämma vem du är.
Det är mänskligt att du tar olika beslut och gör olika val som du med facit i hand kanske hade gjort annorlunda. 
Se det istället som en Otroligt viktig Lärdom eftersom du Upptäckte vilka erfarenheter det faktiskt Gav dig, eller hur?

För Dig som också Vill veta var du ska gå och planera för en ny yrkesinriktning, Ledare Team Utveckling Hjälper dig att bli mer lugn i dina beslut.
//Carrol Ann Ewertsdotter Larsson