You are currently viewing Låt oss vara ärliga och erkänna att Det är Skillnad på Kontroll och Kontroll, eller hur?

Låt oss vara ärliga och erkänna att Det är Skillnad på Kontroll och Kontroll, eller hur?

Så här skiljer du på vad du kan Kontrollera i ditt Liv. Låt oss vara ärliga och erkänna att Det är Skillnad på Kontroll och Kontroll, eller hur?


✔️ Negativ kontroll gör att du Hindrar dig själv Från att Göra olika saker

✔️ Positiv kontroll gör att du Mentalt tar Ansvar för dina Tankar och Beslut 

✔️ Brukar Du vara medveten om vilken sorts kontrollbeteende du har?

✔️ Din gåva till dig är att kreativt gestalta det du vill att andra ska se

✔️Gör något kreativt av dina kontrollbehov istället för att försöka kontrollera andra människor

För Dig som också Vill träna dig i att skapa en ny grund att utgå ifrån och bygga något nytt. Din Lycka och harmoni kommer att infinna sig
när Du lär Känna dig själv och slutar kontrollera andra människor. 

 Ledare Team Utveckling hjälper dig att skapa en ny grund att utgå ifrån.

//Carrol Ann Ewertsdotter Larsson