You are currently viewing Jag får dålig respons från dig! Hör Du mig?

Jag får dålig respons från dig! Hör Du mig?

Jag får dålig respons från dig! Hör Du mig? Förstår du inte mig?
Ledare Team Coaching Hjälper dig som Chef / Ledare att bli en Bättre lyssnare och lär dig Konsten att lyssna när Du förhandlar eller behöver övertyga andra i olika sammanhang.

Ibland hade det varit bättre om du Lyssnade först och Sedan Talade! Hur många gånger i ditt Liv har du Känt så när du har Pratat med andra människor?
Konsten att lyssna tar tid att utvecklas, men det kan utövas dagligen.  Det är särskilt användbart när Du förhandlar eller behöver övertyga andra i olika viktiga sammanhang.
All kommunikation bygger på förtroende och förståelse.  
Det är viktigt att inse att förståelse inte är detsamma som överenskommelse. Du kanske inte delar samma Åsikt som den andra personen, men du behöver Förstå hur Personen tänker. Eller hur?
En av fördelarna med att vara en bra lyssnare är all den extra information och tid som byggs upp under samtalets gång. Det gör att du kan skapa Användbara och effektiva svar som kommer att vara positivt för ert samtal och föra er närmare varandra i att Förstå varandra bättre.

Ledare Team Coaching Hjälper dig att bli en Bättre lyssnare och lär dig Konsten att lyssna när Du förhandlar eller behöver övertyga andra i olika sammanhang.
//Carrol Ann Ewertsdotter Larsson