You are currently viewing Så här Lyfter du dig själv som chef / ledare!

Så här Lyfter du dig själv som chef / ledare!

Alla människor vill bli älskade och bekräftade, det är en av våra grundläggande behov. 

Något som många glömmer bort men som är det allra viktigaste i vårt liv Det är att; 
Vi  behöver börja med att Först Älska oss själva/Acceptera oss själva/ Bekräfta oss själva/ Visa oss själva Empati och Sympati Innan vi kan göra det mot andra människor!
Förstå att när Du gör det och Först Då, kommer Du inse att du behöver Inte få bekräftelse av andra människor för att Du ska må bra och känna dig Älskad, du behöver inte deras Bekräftelse eftersom du Redan är Trygg i dig själv och den människa som du är!
Lyfter du dig själv så behöver du inte bekräftelse från andra människor för att Må bra.

Allt gott till dig 
// Carrol Ann Ewertsdotter Larsson