You are currently viewing Som Chef / Ledare får Du den tillit du bygger upp!

Som Chef / Ledare får Du den tillit du bygger upp!

Tillit och Trygghet är otroligt Viktigt att känna i mötet med andra människor oavsett ifall det är i din roll som chef /ledare eller privatperson.
Jag tänker ofta på det när jag möter människor och det Känns direkt inom mig när jag ”Klickar” med någon. Har du reflekterat över hur Du känner dig när du möter en person som kommit till dig för en anställnings intervju? Eller när du ska knyta kontakt med en potentiell kund.
Något som också är Mycket viktigt att tänka på är att du också har Tillit till dig Själv och visar dig själv Respekt för den du är och Dina Värderingar! När du gör det då Höjer du din Självkänsla och du blir Starkare och Tryggare i dig själv. Genom att ha Tillit till dig själv skapar du ett inre Lugn och du har Lättare att kommunicera med andra människor och Indirekt ökar du din Sociala kompetens! 

Det blir en Win Win Situation för Alla parter inom organisationen.
Håller Du med om det? Eller hur går Dina Tankar?


// Carrol Ann Ewertsdotter Larsson