You are currently viewing Vilket “Pris” är Du Värd?

Vilket “Pris” är Du Värd?

Det är tufft att vara den som Leder och för organisationen framåt men Fortsätt Kämpa mot Dina mål ge Aldrig upp!

När du är konsekvent i dina ansträngningar och är öppen för nya strategier och färdigheter, då blir det också lättare för Dig att göra framsteg.

Bli bekväm med bokstavsordet ”Sälj” , börja träna dig i att sälja in dig själv Till dig själv och det gör du genom att skapa en Handlingsbar strategi plan.

De flesta människor underskattar kraftigt sitt eget värde. Om du prissätter dig själv utifrån vad du tror om dig själv, då kommer du förmodligen att hamna alltför lågt!
Eller vad tror du?

Hemligheten med att börja agera:
”Håll saker enkla.”
Krångla inte till det utan skriv ned 3 saker du Vill börja förändra.

Vad du också behöver göra är att ange ett ”pris” för de resultat du Vill skapa åt dig själv. När du har ett ”pris” Du vill uppnå då är det mycket lättare att skapa en förändring.

// Carrol Ann