You are currently viewing Vet Du vad kognitiv flexibilitet (CF) är?

Vet Du vad kognitiv flexibilitet (CF) är?

Vet Du vad kognitiv flexibilitet (CF) är?
Och tror du att Du kan Träna upp och vårda den för att optimera Ditt eget Ledarskap / Arbete / Lärande / Livsstil ?

Det finns olika definitioner av termen!
Vissa forskare betonar effektiviteten i hjärnans “växlingsförmåga” mellan olika kognitiva färdigheter. Andra fokuserar på stora förändringar i tankesätt, beteenden och perspektiv. Helt beroende på förändrade situationer eller omständigheter!

Den kanske mest nyanserade tolkningen av kognitiv flexibilitet (CF) kommer från upphovsmannen till kognitiv flexibilitetsteori själv – professor Rand Spiro. 
Han beskriver det som “förmågan att spontant omstrukturera dina kunskaper, på många olika sätt, helt anpassningsbart utifrån en radikalt förändrad situation!

Det vill säga (CF) skapar utrymme för en mångsidighet, som behövs för att du så effektivt som möjligt skall kunna hantera en förändring som kräver ett snabbt agerande!

Allt Gott till dig

// Carrol Ann