You are currently viewing Du kan inte vara omtyckt av alla !

Du kan inte vara omtyckt av alla !

Eller kan Du det ? 
Eller viktigaste av allt är Vill du det?
ETHOS > Att behaga = Gör dig trovärdig, Göra dig omtyckt!

Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra, och den Vill styra Dig. Din Sociala mask lever på att ha Makt eftersom ditt egot lever i ständig rädsla för att Inte Duga!

Har du funderat över ifall du Är väldigt mån om att Du vill bli sedd och bekräftad av andra? 
När någon säger minsta lilla kritik fastnar det då som lim i din hjärna?
Om du Hela tiden fokuserar på vad Alla andra tycker och tänker om dig Då kommer du att leva ett liv som styrs av alla andra människors värderingar!
Då kommer Du att gå miste om att leva ett liv som Du vill leva, utifrån Dina värderingar!

Det finns ett talesätt ”En judisk liknelse säger att om det finns tio personer runt dig kommer en av dem att inte gilla dig oavsett vad du gör, två kommer att älska dig och sju kommer att vara mitt emellan.” Tänk på att först och främst ska Du Älska dig Själv! Sedan kan du älska andra !

Sluta lägga all din kraft på den enda negativa personen och börja Inse att för att Du ska bli lycklig måste du också Våga bli illa omtyckt av vissa personer!!

Allt gott till dig 
// Carrol Ann