You are currently viewing Hur noga är du med din sömn?

Hur noga är du med din sömn?

  • Inläggskategori:Stress

Hur noga är du med att få Dina sömntimmar?

Har du en Skalman klocka ?

Visste du om att Vid upprepad sömnbrist börjar alla dina system fungera dåligt, även ditt immunsystem!

Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tilldelades år 2017, Forskarna Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm.

Dessa forskares upptäckt förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi så alla levande organismer är väl förberedda inför dygnets olika faser.

Visste du att Alla dina celler har en egen inre klocka för att stänga av och sätta på tusentals gener vid olika tidpunkter på dygnet?

Du styrs inte bara av en enda biologisk klocka, utan av många. Dessa inre klockor påverkar nästan alla funktioner i dina celler. 
Visst är det fantastiskt?

Om den cirkadiska rytmen förskjuts kan det långsiktigt ge förändringar i glukostoleransen, insulinkänsligheten och aptitkontrollen och leda till fetma och typ 2-diabetes. 
Men det kan även öka risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer, depression och andra psykiatriska åkommor. 
Det är Därför Du bör lyssna till din kropps rytm och vara rädd om dig själv och tänka på ditt välbefinnande så du Mår bra.

Så min fråga är till Dig; Hur noga är du med att få Dina sömntimmar? // Carrol Ann