You are currently viewing Underverk för Organisationens Välmående!

Underverk för Organisationens Välmående!

Om Du inte kan kontrollera vad du tänker – Då kan du inte kontrollera vad Du gör !! Alla människor i alla organisationer har både negativa och positiva tankar. I din roll som ledare / chef kan det vara lätt att glömma bort hur du ska bemöta negativitet hos dina medarbetare. När du Tränar Dig i att tänka Positiva tankar då kommer det att göra underverk för ditt inre Välmående!

När du förstår hur du kan hjälpa både dig själv och dina medarbetare att se saker ur en positiv synvinkel, då hjälper du också din organisation att öka resultaten.

Du är inte dina tankar, utan Du är den medvetenheten om att dessa tankar finns inom Dig själv.

Håller Du med om det?

Du börjar Ditt frigörande och tar kontroll när du börjar Ifrågasätta och uppmärksamma den inre röst som Du har i ditt huvud. Träna Dig i att Tänka Positivt om saker som sker i ditt Liv! I ditt Ledarskap hjälper det dig
otroligt mycket när du Väljer att tänka positivt.


Dina tankar kommer alltid att vara en del av dig. Det som är den stora skillnaden och som Skiljer på ifall du har Kontroll eller inte. Hur Starka är dina tankar och hur Mycket kommer rösten i ditt huvud att styra dina handlingar och Val i livet?

Dina tankar är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra.
Den vill styra och lever på att ha makt, för den lever i ständig rädsla för att inte duga.

Håller Du med eller inte?

Allt gott till dig
// Carrol Ann