You are currently viewing Överlevnadsinstinkt!

Överlevnadsinstinkt!

Att våra beteendemönster har skapats genom kontakt med andra personer är inte heller helt lätt att ta till sig och förstå. Människan anser ofta att det inte är deras fel utan alla andras och att ingen förstår dem utan bara vill dem illa. Vad är det då som gör att en person har det synsättet? Egot. Människan är egoistisk och tänker enbart på sig själv i första hand och vårt ego tycker om att vara i centrum och vinna en strid. Vad innebär en strid? Det kan vara en fysisk kamp eller en verbal kommunikation mellan två människor.

Var härstammar egot ifrån?
Jo, från vår överlevnadsinstinkt, den som vi behöver för att överleva oavsett om det gäller en fysisk eller verbal strid. Den finns inom oss därför är det inte så lätt att skilja på mig som person och mitt ego då det är en del av mig.

Hur kan vi ändra på våra beteendemönster?
Vi behöver ”prata” med vårt inre ”vårt ego” och sätta upp gränser för när vi skall tillåta vår överlevnadsinstinkt komma fram och när vi skall resonera logiskt och analysera varför vi beter oss som vi gör.

Brukar Du resonera med dig själv och ifrågasätta ditt beteendemönster?

Allt Gott till Dig

//Carrol Ann

Lämna ett svar