You are currently viewing Rädsla för det du inte förstår!

Rädsla för det du inte förstår!

Sedan tidernas begynnelse har folk varit rädda för människor som avvikit från ”ett normalt” beteende, och trott att de varit besatta av någon ond ande eller att de hade en obalans i den fysiska kroppen.
Vi människor har alltid varit rädda för det som vi inte förstår och inte känner till och det är ju helt naturligt eftersom det är en inbyggd överlevnadsinstinkt som vi automatiskt använder för att skydda oss själva när vi t.ex. möter en person som beter sig irrationellt både fysiskt och psykiskt utifrån våra egna normer för vad vi anser är normalt.

Både djur och människor tycker inte om att bli slagna eller bestraffade på något sätt då det orsakar en ”skada” hos oss antingen fysiskt eller mentalt eller både och. Det tillhör också en av våra överlevnadsinstinkter vi tycker inte om att bli skadade då det gör oss svaga.

Hur kan både människor och djur veta rent logiskt att vi inte vill bli skadade? Det är ingenting som vi säger till oss själva, det är vår överlevnadsinstinkt som automatiskt träder in och sätter igång en reaktion och vi börjar försvara oss på något sätt mot det som vill oss illa. Vi vill inte bli skadade då det är en risk att vi inte överlever. Har du reflekterat över det någon gång ?

Allt Gott till Dig

//Carrol Ann

Lämna ett svar