You are currently viewing Ödmjukhet och förståelse!

Ödmjukhet och förståelse!

När jag läser om Sigmund Freud och hans psykoanalys i början på 1900-talet, då känns det bra att få bekräftat det som jag redan visste. För att kunna arbeta med att hjälpa människor som mår dåligt av olika anledningar så krävs det en inneboende ödmjukhet och förståelse och att kunna vara en god lyssnare.

Det är intressant att vi alla har en inbyggd drivkraft att vilja hjälpa andra medmänniskor samt viljan att lära oss nya saker och inte nöja oss med halvhjärtade resultat.
Vi som människor strävar hela tiden efter att vilja bli bättre och vara duktigare. Vilken tur att vi har den överlevnads instinkten då det är den som driver oss framåt och i det här fallet att vi vill bli bättre på att kunna hjälpa medmänniskor som mår dåligt. Hur brukar Du bidra till att Hjälpa andra människor?

Allt Gott till Dig

//Carrol Ann

Lämna ett svar