You are currently viewing Kontrollera vad du tänker och få inspiration

Kontrollera vad du tänker och få inspiration

Om Du inte kan kontrollera vad du tänker – Då kan du inte kontrollera vad Du gör !!
Träna Dig i att tänka Positiva tankar det gör underverk för ditt inre Välmående!

Du är inte dina tankar, utan Du är den medvetenheten om att dessa tankar finns inom Dig själv.

Håller Du med om det?

Du börjar Ditt frigörande och tar kontroll när du börjar Ifrågasätta och uppmärksamma den inre röst som Du har i ditt huvud. Träna Dig i att Tänka Positivt om saker som sker i ditt Liv!

Dina tankar kommer alltid att vara en del av dig. Det som är den stora skillnaden och som Skiljer på ifall du har Kontroll eller inte. Hur Starka är dina tankar och hur Mycket kommer rösten i ditt huvud att styra dina handlingar och Val i livet?

Dina tankar är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra.
Den vill styra och lever på att ha makt, för den lever i ständig rädsla för att inte duga.

Håller Du med eller inte?

// Carrol Ann 🤗

Lämna ett svar