Vad är stress?

  • Inläggskategori:Stress
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Stress

Enligt Arbetsmiljöverket är stress och psykiska påfrestningar de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Idag har närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet.

Vad är stress?

Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi.

Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

Olika saker stressar

Situationer som orsakar stress behöver inte alltid vara negativa. Du kan till exempel känna dig stressad av att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla ett föredrag.

Stress kan då ge de extra krafter som behövs för uppgiften.En situation som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. Hur du reagerar i en situation beror på olika saker, till exempel vad du har varit med om tidigare i livet och hur du fungerar som person.

Men det finns vissa saker som många upplever som stressande. Till exempel känner många en stark press när de har för mycket att göra på arbetet eller i skolan.

Även i privatlivet med vänner och familj kan en del uppleva sociala krav som känns svåra att leva upp till. Mest stressande är krävande situationer som du har liten kontroll över, och som du känner dig ensam om att hantera.
Du kan också bli stressad av att inte ha tillräckligt många och meningsfulla uppgifter eller utmaningar i sitt liv. Det kan hända till exempel under en längre tids arbetslöshet. Även då är jämvikten mellan aktivitet och vila rubbad. Höga krav kan stressa.

Vad kan din arbetsgivare hjälpa dig med?

Din arbetsgivare har ett ansvar att se till att din arbetsmiljö inte orsakar fysiska eller psykiska besvär på din arbetsplats. Arbetsmiljön ska vara anpassad utifrån din arbetsplats för att i största möjliga mån förhindra stress och stressrelaterade sjukdomar.  Du har ett ansvar att berätta för din chef när du känner att du börjar må dåligt pga hur du upplever din arbetssituation.

Vad kan min familj eller vänner hjälpa mig med?

Känner Du någon som är på väg att bli sjuk av stress, eller redan har blivit det oavsett om det är ett barn eller vuxen person? Stress är viktigt att ta tag i och inte förminska.
Att kunna hjälpa till och avlasta tex hjälpa till med arbetsuppgifter, gå och handla, städa, erbjud dig att vara barnvakt, eller prata med ditt barn och ta reda på vad som händer i ditt barns liv, i skolan med deras vänner. Inhämta kunskap om vad stress innebär och hur det påverkar oss människor, först då kan du lättare förstå vad som händer i en persons kropp när tex din vän eller ditt barn eller partner mår dåligt.

Lämna ett svar