Vad är stress?

  • Inläggskategori:Stress
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Stress Enligt Arbetsmiljöverket är stress och psykiska påfrestningar de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Idag har närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen besvär till följd…

Fortsätt läsaVad är stress?