Vad är Kognitiv Beteende Terapi / KBT?

När jag läser om Sigmund Freud och hans psykoanalys i början på 1900-talet, då känns det bra att få bekräftat det som jag redan visste. För att kunna arbeta med att hjälpa människor som mår dåligt av olika anledningar så krävs det en inneboende ödmjukhet och förståelse och att kunna vara en god lyssnare.
Det är intressant att vi alla har en inbyggd drivkraft att vilja hjälpa andra medmänniskor samt viljan att lära oss nya saker och inte nöja oss med halvhjärtade resultat.
Vi som människor strävar hela tiden efter att vilja bli bättre och vara duktigare. Vilken tur att vi har den överlevnadsinstinkten då det är den som driver oss framåt och i det här fallet att vi vill bli bättre på att kunna hjälpa medmänniskor som mår dåligt.

Sedan tidernas begynnelse har folk varit rädda för människor som avvikit från ”ett normalt” beteende, och trott att de varit besatta av någon ond ande eller att de hade en obalans i den fysiska kroppen.
Vi människor har alltid varit rädda för det som vi inte förstår och inte känner till och det är ju helt naturligt eftersom det är en inbyggd överlevnadsinstinkt som vi automatiskt använder för att skydda oss själva när vi t.ex. möter en person som beter sig irrationellt både fysiskt och psykiskt utifrån våra egna normer för vad vi anser är normalt.
Både djur och människor tycker inte om att bli slagna eller bestraffade på något sätt då det orsakar en ”skada” hos oss antingen fysiskt eller mentalt eller både och. Det tillhör också en av våra överlevnadsinstinkter vi tycker inte om att bli skadade då det gör oss svaga.

Hur kan både människor och djur veta rent logiskt att vi inte vill bli skadade?

Det är ingenting som vi säger till oss själva, det är vår överlevnadsinstinkt som automatiskt träder in och sätter igång en reaktion och vi börjar försvara oss på något sätt mot det som vill oss illa. Vi vill inte bli skadade då det är en risk att vi inte överlever.
Att våra beteendemönster har skapats genom kontakt med andra personer är inte heller helt lätt att ta till sig och förstå. Människan anser ofta att det inte är deras fel utan alla andras och att ingen förstår dem utan bara vill dem illa. Vad är det då som gör att en person har det synsättet? Egot. Människan är egoistisk och tänker enbart på sig själv i första hand och vårt ego tycker om att vara i centrum och vinna en strid. Vad innebär en strid? Det kan vara en fysisk kamp eller en verbal kommunikation mellan två människor.

Var härstammar egot ifrån?

Jo, från vår överlevnadsinstinkt, den som vi behöver för att överleva oavsett om det gäller en fysisk eller verbal strid. Den finns inom oss därför är det inte så lätt att skilja på mig som person och mitt ego då det är en del av mig.

Hur kan vi ändra på våra beteendemönster?

Vi behöver ”prata” med vårt inre ”vårt ego” och sätta upp gränser för när vi skall tillåta vår överlevnadsinstinkt komma fram och när vi skall resonera logiskt och analysera varför vi beter oss som vi gör.
Under den andra utvecklingsfasen var våra tankar i fokus. Vad känner jag? Hur uppfattar jag människor omkring mig? Varför har människan så lätt för att tänka negativa tankar om sig själv samt om andra och livet i allmänhet? 

Lämna ett svar