Neurovetenskap

Det finns en erkänd forskare vid namn Joseph LeDoux som forskat inom neurovetenskapen.

Och han menar att det är viktigt att arbeta över gränserna mellan vår biologiska överlevnads impuls.

Dessa överlevnads impulser styr våra känslor samt den verbala processen där vi skall lära oss att kunna prata om våra känslor och sätta ord på hur vi känner och varför vi känner som vi gör.

Det handlar om risk och konsekvens analys, vad händer om jag gör så här eller om jag gör på det här viset. Genom beröm och uppskattning och belöning när vi gör något bra kan vi ändra vårt beteende från negativt till positivt. Det var Aaron T Beck professor i USA som förstod att för att kunna hjälpa en medmänniska så måste man hjälpa dem att börja förstå de negativa tankar som styr deras liv.

Tankar om oss själva och varför vi beter oss som vi gör både mot oss själva och mot andra är inte lätt för många människor att förstå.

Lämna ett svar