You are currently viewing KBT – De val du gör

KBT – De val du gör

De val du gör i ditt dagliga liv gör att du hamnar i situationer som kan skapa både negativa eller positiva situationer och du reagerar olika på dessa. Det finns inte många som vill vara kvar i en negativ känsla en längre stund utan du försöker ta dig bort från dessa situationer så fort som möjligt. Inlärda beteenden kallas för betingade stimuli och det utlöser en betingad respons inom dig. När jag var liten skapades en associationsinlärnings beteende hos mig som var förknippat med höga ljud. På grund av mitt beteende mönster som skapades i min barndom reagerar jag på höga ljudvolymer. Än idag när det är höga ljud nära mig så reagerar jag fysiskt eftersom jag associerar höga ljud med min barndom.

I din vardag vänjer du dig vid olika saker som du från början kanske tyckte var obehagliga eller behagliga eller störande som t.ex. mycket trafik utanför ditt fönster. Efter några veckor när du har haft fönstret öppet märker du inte all trafik utanför, du vänjer dig vid det höga ljudet, det kallas för habituering.

När jag var sex år fastnade jag i en hiss och blev jätte rädd. Under flera år efter den incidenten vågade jag inte åka hiss utan tog alltid trapporna. En dag bestämde jag mig för att nu fick det räcka med att vara rädd och jag beslutade mig för att börja med att våga åka en våning upp i hissen och sedan ta trapporna. Idag kan jag åka hiss utan att bli rädd och orolig, mitt beslut att ”lära om” kallas för utsläckning av min betingade reaktion när jag kände oro och rädsla. Att upprepade gånger göra samma sak om och om igen och visa mig själv/lära mig att våga åka hiss utan att bli rädd var en av de bästa saker jag gjort. Många av våra handlingar får konsekvenser av olika slag som kan påverka människor i vår omgivning och det kallas för operant inlärning/instrumentell inlärning. När jag t.ex. lagar mat till familjen och de tycker middagen är god då vill jag gärna fortsätta laga mat till dem eftersom jag fick positiv feedback och det motiverar mig att laga mat igen. Att ge beröm och uppskattning till någon kallas för positiv förstärkare och gör att sannolikheten för att vi skall upprepa en handling ökar eftersom vi mår bra av positiv feedback. Det finns också negativ förstärkare och det är när du bara får höra negativa saker om vad du har gjort och det gör att du inte vill hamna i den situationen igen.

Att befinna sig i en negativ känsla kan skapa oro och ångest och många människor orkar inte med dessa negativa känslor utan vill fly och tar till alkohol och droger av olika slag. När jag som coach skall hjälpa dig att lära om ett beteende mönster då kan jag med hjälp av ett förstärkningsschema hjälpa dig att lära in ett nytt beteende. Ett förstärkningsschema innebär att jag ger positiv feedback till dig med olika intervaller, beroende på hur inlärningen från negativa beteende vänds till positiva beteenden under behandlingsperioden med start från vårt första möte. Det är som med småbarn när de skall lära sig att äta själv, då ger vi som föräldrar beröm och uppskattning hela tiden.  Alltmer som tiden går och barnet har lärt sig att äta själv klingar berömmet av eftersom det då är något som är självklart hos barnet att det skall kunna äta själv.

Lämna ett svar